VISI, MISI, OBJEKTIF

VISI

Peneraju Kecemerlangan Pembangunan Modal Insan Perikanan

MISI

Membangunkan modal insan Jabatan Perikanan yang berkemahiran, berpengetahuan dan profesional melalui pelan operasi latihan komprehensif

Melahirkan modal insan bidang perikanan yang kompeten melalui pendidikan dan latihan yang berkualiti

OBJEKTIF

Meningkatkan pengetahuan & kemahiran warga Jabatan Perikanan melalui latihan yang berterusan

Menyediakan program latihan yang komprehensif dan bersepadu dalam semua aspek perikanan sejajar dengan perkembangan semasa

Menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan mahir dalam pelbagai bidang perikanan

Menyediakan latihan kompetensi kepada semua warga Jabatan Perikanan bagi keperluan perkhidmatan